Projecten

Home  >>  Projecten

Zeven appartementen in Geertruidenberg

Project: Zeven appartementen in Geertruidenberg
Omschrijving: Het betreft de nieuwbouw van zeven appartementen op de markt in Geertruidenberg. Wij zijn gevraagd voor de advieswerkzaamheden in de keuze van installatieconcept, het aanleveren van berekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunning en het op te stellen van een programma van eisen
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Boot B.V.
Architect: Marquart Architecten B.V.
Oppervlakte: +/- 610 vierkante meter 
Advieswerkzaamheden:
- Haalbaarheidsonderzoek verschillende energieconcepten
- Opstellen programma van eisen
- EPC-berekening inclusief rapportage (t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning)
- Ventilatieberekening inclusief rapportage (t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning)
- Ontwerp rioleringsinstallatie + hemelwaterafvoerinstallatie

Negentien woningen in de wijk Coendersbuurt in Delft

Project: Negentien woningen in Delft
Omschrijving: Het betreft de nieuwbouw van negentien grondgebonden woningen in de Coendersbuurt in Delft. Wij zijn gevraagd om in het voortraject een installatieontwerp te maken.
Opdrachtgever: Heijmans Woningbouw B.V.
Oppervlakte: Negentien woningen à +/- 150 vierkante meter
Advieswerkzaamheden:
- Ontwerp tapwaterinstallatie, tekenwerk 2d
- Ontwerp verwarming/koel- installatie, tekenwerk 2d
- Ontwerp mechanische ventilatie, tekenwerk 2d
- Ontwerp elektrotechnische installatie, tekenwerk 2d
- Warmteverliesberekeningen

Koellastberekening voor bedrijfsverzamelgebouw in Zevenbergen

Project: Koellastberekening voor bedrijfsverzamelgebouw T’Huis Steeland in Zevenbergen
Architect: Schneijderberg Architectuur & Design
Oppervlakte: +/- 530 vierkante meter
Advieswerkzaamheden:
- Inventariseren interne warmtelasten gebouw
- Vervaardigen koellastberekening
- Maken rapportage koellastberekening

Installatieadvies woonhuis in IJsselstein

Project: Installatieadvies voor de renovatie van een woonhuis in IJsselstein
Architect: EVA architecten
Oppervlakte: +/- 320 vierkante meter
Advieswerkzaamheden:
- Analyse bestaande installatie
- Inventariseren wensen opdrachtgever
- Installatieadviesrapport maken